Verward gedrag

Female Stories heeft de afgelopen jaren veel expertise opgedaan met onderzoek naar personen met verward gedrag. In opdracht van GGD Flevoland hebben wij een uniek en grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de personen achter de meldingen. Voor dit onderzoek hebben wij meer dan 1000 politiemeldingen uitgebreid geanalyseerd en data gekoppeld vanuit het zorgdomein, veiligheidsdomein en sociaal domein.

Het onderzoeksrapport geeft antwoord op een hoop vragen die leven in de maatschappij. Om wie gaat het? Wat wordt er verstaan onder verward gedrag? Welke problematiek speelt er? Welke acties zijn er ingezet door de zorgsector en het veiligheidsdomein?

Download hier het rapport.