Uitkomstgerichte geboortezorg

Actieonderzoek Uitkomstgestuurde Geboortezorg in het UMC Utrecht
Looptijd: september 2019 t/m september 2022
Rol: projectleider, penvoerder en mede aanvrager
Met dit actieonderzoek wordt de implementatie van de ICHOM uitkomstenset begeleid en geëvalueerd in vier verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset.