Preconceptiezorg

Preconceptiezorg strategie op maat
In 2017 promoveerde Marjolein op haar proefschrift: “Preconception Care – Who Cares?”. Tijdens haar promotietraject heeft zij een preconceptiezorgstrategie ontworpen welke wordt toegepast door verschillende gemeentes in Nederland om invulling te geven aan het actieprogramma Kansrijke Start. Download hier het proefschrift.