One 4 Almere

Looptijd: maart 2021 t/m maart 2025
Rol: hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder
Samen met professionals uit het medisch en sociaal domein wordt er binnen dit onderzoeksproject gewerkt aan de volgende ambitie: “het komen tot een integrale lokale aanpak waarin toekomstige (kwetsbare) ouders in Almere zo goed mogelijk worden geïnformeerd, ondersteund en empowered bij het maken van verantwoorde en gezonde reproductieve keuzes”.