Wetenschappelijk onderzoek


Care2Research is dé partij voor wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg.


Het onderzoek dat door Care2Research wordt uitgevoerd is van hoge kwaliteit, omdat wij gefocust zijn op inhoud en gebruikmaken van wetenschappelijke methodes en onderzoekstechnieken.

Het voordeel van Care2Research is dat wij expertise hebben in zowel kwantitatief onderzoek als vele methodes van kwalitatief onderzoek. Tot onze diensten behoren: het opzetten van onderzoek, kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en -analyse, het opzetten van interventies en verbetertrajecten, dossieronderzoek, effect- en procesevaluatie, focusgroepen, interviews en observatiestudies. Care2Research levert maatwerk, waardoor het onderzoek altijd past bij uw behoefte.

Care2Research heeft ruime ervaring binnen diverse domeinen in de gezondheidszorg: preventie en leefstijl, publieke gezondheid, openbare gezondheidszorg, sociale geneeskunde, ketenzorg en palliatieve zorg. Bovendien zijn wij gespecialiseerd in onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheidszorgvraagstukken. Tevens is Care2Research vaardig in het verrichten van onderzoek naar meer complexe thema’s, zoals culturele diversiteit en (medisch-)ethische of gevoelige onderwerpen.