Sociale marketing

Sociale marketing is een methode waarbij commerciële marketingtechnieken worden gebruikt om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen bij grote groepen mensen. Overheidscampagnes maken hier al vaak gebruik van, variërend van gezondheidscampagnes tot veiligheid in het verkeer. De bekendste vorm van sociale marketing in Nederland is de BOB-campagne. Maar ook voor grote en kleinere (onderzoeks)projecten kan sociale marketing als interventie worden ingezet.

Female Stories neemt voor u de projectleiding uit handen. Wij werken samen met een aantal creatieve marketingbureau’s die een unieke sociale marketingstrategie voor uw doelstelling ontwerpen. Wij begeleiden dit ontwerpproces en voeren een vooronderzoek uit, zodat de strategie goed aansluit bij de behoefte en beleving van de doelgroep. Dit vergroot de kans dat uw interventie succesvol aanslaat. Een door Female Stories uitgevoerde proces- en effectevaluatie zal u inzicht opleveren over de effectiviteit van de interventie en de mogelijkheden om de interventie verder te verbeteren. Hiervoor zetten wij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes in.

Gezondheid als trendy merk
Sociale marketing maakt gebruik van de inzichten uit de consumentenindustrie om sociale doelen te behalen. Net als hoe grote fabrikanten zoals Nike en Coca Cola consumenten verleiden tot het kopen van hun producten, worden personen verleid tot gezond gedrag of bepaalde attitudes. Met sociale marketing is het “saaie” zorgkarakter van gezondheidscampagnes tabé. Er wordt niet met de vinger gewezen naar alle gedragingen die niet zouden mogen. Vanuit een positieve benadering wordt een sociale doelstelling getransformeerd naar een aantrekkelijk “merk” waar de doelgroep zich mee identificeert en graag bij wil horen. Een sociale marketingstrategie zet dan ook niet zozeer in op het vergroten van kennis, als wel op de behoeftes van de doelgroep en die zijn zelden rationeel. De merkbeleving staat centraal.

Marketing-mix met offline en online activiteiten
Een sociale marketingstrategie bestaat uit een marketing-mix van verschillende activiteiten en middelen en is dus niet alleen een reclamecampagne. Bij het ontwerpen van de strategie wordt gebruik gemaakt van verschillende benchmarkcriteria en de vijf marketing P’s (Product, Plaats, Prijs, Promotie en Partners). Sociale marketing wordt vaak ingezet om gezond gedrag te bevorderen, maar kan ook worden toegepast om fysieke producten te promoten (bijv. voorbehoedsmiddelen), bij te dragen aan beeldvorming en het op gang brengen van een maatschappelijke dialoog. Female Stories voert voor het ontwerp van de campagneboodschap drijfveren onderzoek uit, zodat de boodschap aansluit bij de intrinsieke motivatie van de doelgroep. Het communicatiekanaal kan offline zijn in de vorm van de verspreiding van drukwerk, een roadshow, festival stands of andere ludieke activiteiten. Steeds vaker worden ook online platforms als kanaal ingezet, zoals social media, blogs, vlogs en hashtag campagnes.

Duurzame resultaten
Voor een succesvolle sociale marketingstrategie is het van belang om een gedegen kosten-baten analyse te maken. Female Stories voert dit voor uw project uit. De tijd en moeite die het de doelgroep kost om gedrag aan te passen dient op te wegen tegen de gepercipieerde baten, anders zal er geen gedragsverandering optreden. Veel mensen willen hun (ongezonde) gedrag niet opgeven, omdat het hen plezier of voldoening geeft. Deze gedrags- en denkpatronen zijn vaak zo diep geworteld dat gedragsverandering van korte duur is. Om ook op de lange termijn resultaten te blijven boeken kunnen publieke en private partijen een rol spelen bij de bestendiging en verspreiding van de sociale marketingstrategie. Female Stories ondersteunt u bij het vinden van deze partners.