Kwantitatief onderzoek

Female Stories heeft expertise in zowel kwantitatief onderzoek als kwalitatief onderzoek. Wij zijn van mening dat een combinatie van deze onderzoeksmethoden leidt tot het beste inzicht in uw vraagstukken.

Kwantitatief onderzoek is bij uitstek geschikt voor het verkrijgen van cijfermatig inzicht. Kwantitatief onderzoek kan trends en kenmerken in kaart brengen. Bijvoorbeeld van een groep personen, zoals cliënten, patiënten of een bepaalde doelgroep, maar ook van zorgpraktijken of organisaties. Wij zorgen dat we de juiste steekproef trekken zodat de resultaten representatief en betrouwbaar zijn. Een kwantitatief onderzoek kan gaan over opvattingen, (on)gezond gedrag, het zorggebruik en het voorkomen van ziekten, aandoeningen of problematiek. Er zijn oneindig veel mogelijkheden en wij helpen u graag bij het concretiseren van uw vraag.

Female Stories maakt voor kwantitatief onderzoek gebruik van verschillende methodes, waaronder vragenlijstonderzoek, dossieronderzoek en dataonderzoek. Alle analyses voeren wij uit door de verkregen data te programmeren in R. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn voor de praktijk en beleid. De resultaten van het onderzoek leveren wij daarom op in een mooi vormgegeven onderzoeksrapport voorzien van begrijpelijke tabellen en grafieken én met concrete conclusies en aanbevelingen.

Vragenlijstonderzoek
Voor vragenlijstonderzoek maken wij bij voorkeur gebruik van gevalideerde vragenlijsten en zetten deze uit met behulp van geavanceerde software. Ook ontwerpen wij nieuwe vragenlijsten en zorgen ervoor dat deze uitvoerig wordt getest onder de beoogde doelgroep. Bij het afnemen van de vragenlijsten houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en het gebruik van persoonsgegevens.

Dossieronderzoek
Voor dossieronderzoek kunnen wij zowel systematische als handmatig data verzamelen. Bij systematische dataverzameling maken we gebruik van data die automatisch uit (patiënten)dossiers geëxporteerd kan worden. Dit betreft meestal globale data over demografische kenmerken, diagnostiek en behandelingen. Om tot verdere verdieping te komen is het soms noodzakelijk om de dossiers inhoudelijk te bekijken. Veel organisaties maken namelijk gebruik van notities en open velden in hun EPD. Wij bieden de mogelijkheid om deze data handmatig te verzamelen, waarvoor we gebruik maken van Case Report Forms (CRF) om items te scoren.

Dataonderzoek
Voor (grootschalig) dataonderzoek kunnen wij data van verschillende bronnen en systemen met elkaar te koppelen. Hierdoor ontstaan unieke inzichten die nooit verkregen kunnen worden met eenzijdige analyse. De fout die in veel onderzoeken gemaakt wordt is dat cijfers uit één bron worden vergeleken met cijfers uit een andere bron. Dit is hetzelfde als appels en peren met elkaar vergelijken, want hoe weet je dat deze cijfers over dezelfde personen, huishoudens of praktijken gaan? Wij bieden de mogelijkheid om data op individueel niveau te koppelen, waardoor deze vergelijking wel gemaakt kan worden. Hiervoor hanteren wij strikte organisatorische en technologische maatregelen om de data te beschermen, zodat het onderzoek voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.