Implementatie en Kwaliteit


Female Stories heeft veel deskundigheid op het gebied van implementatieonderzoek binnen de gezondheidszorg. Wij zetten verbetertrajecten, actieplannen en interventies in ten behoeve van gedragsverandering en kwaliteitsverbetering. U kunt hierbij denken aan interventies voor specifieke doelgroepen, de implementatie van nieuwe werkwijzes, het verbeteren van patiëntervaringen en het versterken van de samenwerking binnen én tussen de eerste- en tweedelijnszorg.

Verbetertrajecten
Female Stories kan een verbetertraject van begin tot eind voor u verzorgen. Wij schrijven onderzoeksplannen en subsidieaanvragen, doen vooronderzoek, ontwikkelen interventies, stellen een uitvoerig implementatieplan op, nemen de projectleiding voor onze rekening en voeren een proces- en effectevaluatie uit. Gedurende het traject passen wij diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes toe. Hierbij doorlopen we de PDSA cyclus voor continue kwaliteitsverbetering. In onze projecten betrekken wij altijd zowel zorgverleners als de doelgroep. Met een SWOT analyse brengen wij in kaart welke kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten er voor het implementatieproject bestaan vanuit beide perspectieven. Op deze manier sluit het implementatieproject altijd aan bij de verwachtingen en behoeftes van de doelgroep en past deze binnen de handelingsmogelijkheden en structuur van het zorglandschap.

Actieonderzoek
Actieonderzoek is een interactieve manier van onderzoeken die wij vaak gebruiken bij implementatieprojecten en kwaliteitsverbetering. Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij we onderzoek doen in de praktijk mét de zorgverleners uit de praktijk. Female Stories brengt door middel van actieonderzoek in kaart hoe de toepassing van interventies, nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen verloopt. Door deze processen nauwkeurig te observeren ontwikkelen we nieuwe kennis en kunnen we tegelijkertijd de praktijk verbeteren. Actieonderzoek is een proces van leren en verbeteren. Interventies kunnen worden aangepast of doorontwikkeld, zodat de kans op duurzame inbedding vergroot wordt. Female Stories gebruikt voor het uitvoeren van actieonderzoek een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Communicatie
Communicatie is essentieel bij implementatie en kwaliteitsverbetering, zodat partners betrokken blijven bij de processtappen en projectvoortgang. Onze gezondheidscommunicatiespecialist is expert in het vertalen van onderzoeksresultaten naar heldere aansprekende boodschappen voor verschillende doelgroepen: patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Voor de externe communicatie kunt u denken aan het ontwikkelen en beheren van websites, infographics en digitale nieuwsbrieven. Voor de doelgroep kunnen wij unieke (online) content genereren over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen, zodat het project levendig blijft. Tevens zijn wij groot voorstander van het gebruik van sociale marketing als communicatiestrategie om de doelgroep te bereiken en gedragsverandering te bewerkstelligen.