Expertise en Advies


Heeft u een adviesvraag? Komt uw project niet van de grond? Loopt de samenwerking stroef? Uw vraagstuk is altijd in goede handen bij Female Stories! Wij hebben ervaring in het begeleiden en adviseren van projecten binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein.

Tot onze diensten behoren onder andere: het schrijven van subsidieaanvragen, het opzetten en begeleiden van onderzoek, het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, sociale marketing, actieonderzoek, implementatie- en verbetertrajecten, effect- en procesevaluaties en het ontwikkelen van interventies.

Female Stories levert maatwerk, waardoor onze diensten altijd passen bij uw behoefte. Wij hebben een heldere, pragmatische insteek en werken met realistische planningen en doelstellingen. Onze aanpak is zeer gestructureerd, waardoor vooruitgang op uw project gegarandeerd is.

Een greep uit onze werkdomeinen
♦   Preventie en leefstijl
♦   Zwangerschap en geboorte
♦   Verward gedrag
   Kwaliteit van leven
   Eerstelijns- en tweedelijnszorg
♦   (Keten)samenwerking
♦   Ouderengeneeskunde
♦   Seksuele gezondheid
♦   Maatschappelijke zorg
♦   Infectieziekten
♦   Jeugdgezondheidszorg
♦   Huiselijk geweld en ouderenmishandeling
♦   Prostitutiebeleid
♦   (Openbare) geestelijke gezondheidszorg
♦   Bevolkingsonderzoek en screening
♦   Vaccinatieprogramma
♦   Interculturele zorg en culturele diversiteit
♦   Palliatieve zorg en levenseinde
♦   Medicatiegebruik en therapietrouw

♦   Medische ethiek
♦   Controversiële en gevoelige onderwerpen