Actieonderzoek

Actieonderzoek is een interactieve manier van onderzoeken die wij vaak gebruiken bij implementatieprojecten en kwaliteitsverbetering. Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij we onderzoek doen in de praktijk mét de zorgverleners uit de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld een praktijkprobleem, de implementatie van een nieuwe werkwijze of een verandervraagstuk centraal staan. Bij actieonderzoek brengen we alle perspectieven in kaart, van cliënten, naasten en zorgverleners. Actieonderzoek is participatief, cyclisch en reflexief. Bij actieonderzoek staat veranderen, leren en kennisontwikkeling centraal.

Female Stories brengt door middel van actieonderzoek in kaart hoe de toepassing van interventies, nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen verloopt. Door deze processen nauwkeurig te observeren ontwikkelen we nieuwe kennis en kunnen we tegelijkertijd de praktijk verbeteren. Interventies worden cyclisch aangepast en doorontwikkeld, zodat de kans op duurzame inbedding vergroot wordt. Actieonderzoek is daarom een proces van leren en verbeteren. Door een integraal netwerk te ontwikkelen, te verduurzamen en tegelijkertijd te onderzoeken ontstaan belangrijke inzichten en lessen. Actieonderzoek draagt hierdoor bij aan de professionele ontwikkeling van netwerken en organisaties.

Female Stories gebruikt voor het uitvoeren van actieonderzoek een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan interviews, brainstormsessies en visuele werkvormen.